fbpx

Om Brukerstyrt senter Møre og Romsdal

Brukerstyrt senter Møre og Romsdal (BSS) er en organisasjon som ble opprettet for å støtte personer med psykiske helseproblemer. Senteret ble grunnlagt i april 2012 med fokus på tre hovedområder: arbeidstilbud, sosial arena og brukererfaring.

Målet til senteret er å organisere aktiviteter og arbeidstilbud for personer som har endret funksjonsnivået av ulike årsaker. Gjennom sosial samhandling og støtte bidrar senteret til å inkludere flere i samfunnet, og skape en møteplass for aktiviteter som kan styrke psykisk helse og en aktiv hverdag.

BSS tilbyr et møtested for mennesker som trenger et sted å gå til og/eller ønsker å engasjere seg i noe. Uansett alder, bakgrunn og livssituasjon, enten det er fysiske eller psykiske utfordringer, uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. For noen kan BSS være en vei tilbake til det ordinære arbeidslivet.

Noen av tjenestene som tilbys inkluderer trykkeri, printdesign, produksjon av storformatprint, profilering og markedsføring. BSS tilbyr også gratis lavterskeltilbud, og er basert på frivillighet. Målet er å oppmuntre til å handle lokalt og støtte opp om lokalsamfunnet ved å bruke senterets tjenester. Senteret kan produsere alt fra plakater, brosjyrer og hefter til storformatprint. Kontakt oss for mer informasjon og en hyggelig prat!