fbpx

Støtte fra bedrifter og organisasjoner gjør det mulig å drive Brukerstyrt senter Møre og Romsdal og Trykkeriet – en inkluderende møteplass for alle som trenger det.

Vi setter stor pris på våre støttespillere som hjelper oss å drive Brukerstyrt senter Møre og Romsdal / Trykkeriet vårt med deres uvurderlige bidrag.

Vi er stolte av å ha støtte fra følgende bedrifter og organisasjoner som hjelper oss med å sikre at mennesker som trenger et sted å gå til, eller ønsker å engasjere seg i noe, får tilbudet de trenger. Sammen jobber vi for å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som trenger det.

Ta gjerne kontakt med oss, om du ønsker å støtte oss!

BSS ble etablert i april 2012 med tre hovedområder: å tilby arbeidsmuligheter, være en sosial møteplass og å være en kompetansebank for brukererfaringskunnskap. Som en frivillig og brukerstyrt organisasjon ønsker BSS å utvikle et arbeids- og sosialt miljø for personer som sliter med psykiske helseplager, med mål om å forbedre livskvaliteten og mestringsevnen.

Vi har som mål å utvikle og organisere aktiviteter og arbeidsmuligheter for personer som av ulike årsaker har endret sitt funksjonsnivå. En sosial møteplass som vår, kan gi muligheten til å oppleve støtte, bygge nettverk, trene på samspill med andre mennesker og dermed styrke selvbildet og selvtilliten.

Ved å bryte isolasjon, stimulere til å sette mål og gi følelse av mestring/vekst håper vi at vi kan bidra til at flere blir inkludert.

Takk for at dere vil støtte dette:

#møteplass #arbeidstilbud #brukerstyrt #sosialt #trykkeri #produksjon #printdesign #design #profilering #markedsføring #storformatprint #plakater #brosjyre #hefte #Visittkort #lavterskel #møteplass #psykiskhelse #gratis #aktivhverdag #frivillighet #Moldesentrum #Moldetorget #Roseby #Moldeby #handlelokalt #TonnyFroyen