fbpx

Donasjon – Støtt arbeidet med å bekjempe isolasjon og fremme psykisk helse ved å donere til Brukerstyrt senter Møre og Romsdal (BSS)

Brukerstyrt senter Møre og Romsdal (BSS) er en organisasjon som har som formål å gi støtte og hjelp til personer som sliter med psykiske helseproblemer. Den ble etablert i april 2012 og har som hovedfokus å tilby ulike tjenester innenfor tre hovedområder: arbeid, sosiale aktiviteter og brukererfaring.

BSS har en sterk sosialt fokusert side, hvor vi tilrettelegger for sosiale aktiviteter og samlinger som bidrar til å bekjempe isolasjon og gi muligheter for å møte nye mennesker og utvikle relasjoner. På den andre siden, med brukererfaringen i fokus, engasjerer BSS personer med psykiske helseproblemer i driften av organisasjonen.

BSS håper at du synes dette er interessant og ønsker å bidra med et støttebeløp, for eksempel Kr 300,- på vår bankkonto i Sparebanken Møre. Alle beløp er viktig.

Gi oss din donasjon til Bankkonto: 3910.46.22198

Blant organisasjonene som har bidratt til Brukerstyrt senter Møre og Romsdal er Mental Helse Molde, Molde kommune, Sparebank SMN, Sparebanken Møre, Bergesenstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Varigfondet, Prosjekt Tilhørighet og Grasrotandelen.

#trykkeri #printdesign #storformatprint #profilering #markedsføring #design #lavterskel #gratis #frivillighet #møteplass #psykiskhelse #aktivhverdag #handlelokalt #plakater #brosjyre #hefte #TonnyFroyen #Moldesentrum #Moldeby #Roseby #Moldetorget