fbpx

Treningsrommet på Brukerstyrt senter Møre og Romsdal: Et tilbud for deg!

Som et tilbud vi i BSS tilbyr, gir treningsrommet på Brukerstyrt senter Møre og Romsdal personer med helseproblemer muligheten til å trene og holde seg i form på en tilpasset og tilgjengelig måte. Dette tilbudet er spesielt viktig for personer som opplever psykiske lidelser eller stressrelaterte problemer, og som ønsker å forbedre sin mentale helse gjennom fysisk trening.

Vi ønsker å gi støtte til mennesker som sliter med sosial angst, og som ofte har en høy terskel for å oppsøke de store treningssentrene. Vår visjon er at alle skal ha like muligheter til fysisk aktivitet, uavhengig av funksjonsfriskhet, funksjonsnedsettelse eller økonomi.

Vi kan hjelpe brukerne med å lage treningsprogrammer og gi instrukser som passer deres spesifikke behov og utfordringer. Treningsøvelser som er tilpasset for å redusere stress, øke selvtilliten og mestre angst eller depresjon, kan også være inkludert i programmet.

Alt i alt kan treningsrommet på et brukerstyrt senter være en viktig ressurs for personer med mentale helseproblemer som ønsker å forbedre sin mentale helse gjennom fysisk trening på en tilpasset og tilgjengelig måte. Ved å bryte isolasjon, stimulere til å sette mål og gi følelse av mestring og vekst, håper vi å bidra til at flere blir inkludert. Gevinsten av å være mer fysisk aktiv er stor både for den fysiske og den psykiske helsen.

Ta gjerne kontakt med oss.

tv@bss-mr.no
984 02 480
bss-mr.no
BSS Facebook
Grandfjæra 28, 6415 Molde (naboen til Moldeveggen)

Mental Helse Molde har vært en særlig støttespiller for oss, og vi har samarbeidet tett for å tilby tilpassede treningsøvelser for personer med mentale helseproblemer. Vi er takknemlige for deres støtte og engasjement i vår sak.

#mentalhelse #treningsrom #tilpassettrening #fysiskaktivitet #sosialangst #mestring #inkludering #psykiskhelse #stressmestring #samarbeid #støttespiller #brukerstyrt #molde #treningforalle #lavterskel #frivillighet #møteplass #psykiskhelse #aktivhverdag #gratis #handlelokalt #plakater #brosjyre #hefte #storformatprint #Moldeby #Moldetorget #Roseby #Moldesentrum #tonnyfroyen